chenjiqun.com  

     画展回顾:陈继群油画展(香港) 1993                       English

 

 主页 - 陈继群油画 - 画展回顾 <

陈继群油画展 ( 香港1993  )
画展 画册 前言

主办方和画家

画册

前言、序和致谢

 

画 展 照 片
预 展 照 片(美院画廊)

在美院画廊举办香港个展的预展

戴泽老师到画展指导

 


帮助马来西亚、香港、台湾女画家在美院画廊办展
画 展 照 片

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 。。。 。。。


 

  主页:   http://jiqunchen.com       


 邮箱:  163art@163.com
             jiqunchen_cn@hotmail.com 

     更多油画陈列   

Copyright  2000-2022.All Rights Reserved